MEDmeetsTECH on Facebook

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

kolejne już XXII Sympozjum naszej Sekcji dedykowane jest pacjentom z niewydolnością serca. Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Równocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych wymagających długoterminowej opieki, której istotnym elementem jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, ale też opieka domowa z wykorzystaniem sprawdzonych procedur telemedycznych.

Epidemia niewydolności serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne. Utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa, rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosnące koszty leczenia.

W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów koncentrujemy się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stanowią konieczne ogniwo w tym łańcuchu opieki, odpowiadając na potrzeby epidemiologiczne i społeczne.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych tą wspaniałą interdyscyplinarną dziedziną, którą jest rehabilitacja kardiologiczna – przyniesie wiele odpowiedzi na współczesne wyzwania i będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników Sympozjum.

 

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego

Jadwiga Wolszakiewicz

Przewodniczący
Komitetu Naukowego

Ryszard Piotrowicz

 

/ Komitety

Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Ryszard Piotrowicz

Członkowie:
Jadwiga Wolszakiewicz
...
czekamy na kandydatów

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
Jadwiga Wolszakiewicz

Członkowie:
Ryszard Piotrowicz
Edyta Smolis-Bąk

/ Sponsorzy i partnerzy

/ Partnerzy

/ Patronat medialny

/ Miejsce obrad

Hotel, zakwaterowanie, miejsce wykładów

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock

telefon: +48 22 768 94 00
fax: +48 22 768 94 85
e-mail: sales@warszawianka.pl