MEDmeetsTECH on Facebook

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

kolejne już XXII Sympozjum naszej Sekcji dedykowane jest pacjentom z niewydolnością serca. Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Równocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych wymagających długoterminowej opieki, której istotnym elementem jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, ale też opieka domowa z wykorzystaniem sprawdzonych procedur telemedycznych.

Epidemia niewydolności serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne. Utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa, rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosnące koszty leczenia.

W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów koncentrujemy się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stanowią konieczne ogniwo w tym łańcuchu opieki, odpowiadając na potrzeby epidemiologiczne i społeczne.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych tą wspaniałą interdyscyplinarną dziedziną, którą jest rehabilitacja kardiologiczna – przyniesie wiele odpowiedzi na współczesne wyzwania i będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników Sympozjum.

 

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego

Jadwiga Wolszakiewicz

Przewodniczący
Komitetu Naukowego

Ryszard Piotrowicz

 

/ Komitety

Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Ryszard Piotrowicz

Członkowie:
Jadwiga Wolszakiewicz
...
czekamy na kandydatów

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
Jadwiga Wolszakiewicz

Członkowie:
Ryszard Piotrowicz
Edyta Smolis-Bąk

/ Wstępny, ramowy program Sympozjum

Uprzejmie informujemy, iż poniższy program może ulec dalszym uzupełnieniom i modyfikacjom.

CZWARTEK 15.03.2018 r.

 

 

SALA D

SALA C

15:30 – 17:00

 

Otwarcie konferencji.

Prowadzący: Jadwiga Wolszakiewicz

 

Przesłanie Prezesa PTK.

Piotr Ponikowski

 

Wystąpienie przewodniczącego Komitetu Naukowego.

Ryszard Piotrowicz

 

Sesja Inauguracyjna

 

17:00 – 17:30

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

17:30 – 18:30

SESJA SATELITARNA.

SESJA WSPÓLNA Z SENIT PTK.

(w trakcie ustaleń)

Prowadzący: Małgorzata Kurpesa, Krzysztof Szydło

 

Czy warto wykonywać monitorowanie holterowskie w trakcie rehabilitacji kardiologicznej – opinia kardiologa:

 1. pracownika oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Urszula Cieślik-Guerra
 2. pracownika oddziału kardiologii. Ewa Trzos
 3. pracownika poradni kardiologicznej. Bartosz Szafran

18:30 – 18:45

Przerwa

Przerwa

18:45 – 19:45

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK.

Niewydolność serca - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler

 1. Farmakoterapia niewydolności serca - jak leczymy w codziennej praktyce? Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Do czego potrzebne jest ECHO w niewydolności serca? Tomasz Kukulski
 3. System opieki - stan aktualny i projekty. Jadwiga Nessler

SESJA SATELITARNA.

  

PIĄTEK 16.03.2018 r.

 

9:00 – 11:00

WARSZTATY. ERGOSPIROMETRIA.

Przewodniczący: Ewa Piotrowicz, Renata Główczyńska

 1. Jak ustalać program rehabilitacji kardiologicznej na podstawie ergospirometrii? Ewa Piotrowicz
 2. Przydatność ergospirometrii w rehabilitacji pulmonologicznej. Dominika Szalewska
 3. Jak kwalifikować do inwazyjnego leczenia niewydolności serca na podstawie ergospirometrii? Ewa Straburzyńska-Migaj 
 4. Monitorowanie terapii nadciśnienia płucnego za pomocą ergospirometrii? Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska
 5. Czy ergospirometria może być przydatna dla anestezjologa? Renata Główczyńska

9:00 – 10:00

 

SESJA DYDAKTYCZNA.

Farmakoterapia w chorobach układu krążenia. Wybrane zagadnienia dla fizjoterapeutów.

Przewodniczący: Edyta Smolis-Bąk, Tomasz Rywik

 1. Farmakoterapia w niewydolności serca, chorobie wieńcowej. Tomasz Rywik
 2. Farmakoterapia w nadciśnieniu, zaburzeniach rytmu, cukrzycy. Rafał Dąbrowski

 

10:15 – 11:00

 

Sesja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

11:30 – 13:00

WARSZTATY. Testy wysiłkowe.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Tomasz Jaxa-Chamiec, Marta Kałużna-Oleksy

11:30-13:00 Sesja przypadków klinicznych.

 

PREZENTACJA WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM.

13:00 – 14:00

SESJA. Dynamiczny rozwój kardiochirurgii, a pacjent z niewydolnością krążenia. 

Prowadzący: Jacek Różański, Aleksandra Wilczek-Bounc

 1. Pacjent z niewydolnością serca , przed, w trakcie i bezpośrednio po operacji - problemy kardiochirurga. Mariusz Kuśmierczyk

 2. Pacjent po operacji kardiochirurgicznej w czasie rehabilitacji - problemy kardiologa. Aleksandra Wilczek-Banc

 3. Pacjent z niewydolnością serca  – problemy psychologa. Anna Mierzyńska

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ EPIDEMIOLOGII I PREWENCJI PTK.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00

SESJA SPECJALNA

Niewydolność serca – opieka kompleksowa

17:00 – 17:20

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

17:20 – 18:00

MOJA REHABILITACJA. BENEFIS JERZEGO RYBICKIEGO.

Prowadzący: Jadwiga Wolszakiewicz, Ryszard Piotrowicz

18:10 – 19:40

Sesja satelitarna firmy SANOFI.

 

18:00 20:00

Warsztaty EKG dla fizjoterapeutów i techników medycznych.

Prowadzący: Dominika Pyszno-Prokopowicz


SOBOTA 18.03.2017 r.


 

Sala D

Sala C

09:00 – 10:30

SESJA. Telerehabilitacja kardiologiczna u osób z niewydolnością serca –doświadczenia z projektu TELEREH-HF.

Prowadzący: Grzegorz Opolski Opolski, Ewa Piotrowicz

 1. Idee programu telerehabilitacji kardiologicznej u osób z ciężką niewydolnością serca. Ewa Piotrowicz
 2. Znaczenie echokardiografii i ergospirometrii w kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do programu rehabilitacji kardiologicznej. Renata Główczyńska
 3. Znaczenie badań holterowskich w kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do programu rehabilitacji kardiologicznej. Piotr Orzechowski 
 4. Kinezyterapia w rehabilitacji kardiologicznej pacjenta z ciężką
  niewydolnością serca. Robert Irzmański
 5. Wyzwania zdalnej kontroli realizacji telerehabilitacji. Dominika Szalewska
 6. Rola telemonitoringu urządzeń wszczepialnych u pacjentów z ciężką niewydolnością serca uczestniczących w programie telerehabilitacji kardiologicznej. Sławomir Pluta

SESJA. Niewydolność serca – czy tylko farmakoterapia?

Prowadzący: Artur Mamcarz, Danil Śliż

 1. Co podpowiadają wytyczne? Artur Mamcarz
 2. Jaki model żywienia dla chorego z niewydolnością serca jest optymalny. Damian Parol
 3. Czy ograniczyć sód u chorego z niewydolnością serca – jak to zrobić? Daniel Śliż
 4. Jakie BMI poprawia rokowanie chorego z NS – czy ma to znaczenie? Marcin Wełnicki
 5. Czy potrzebne wsparcie psychologa? Sylwia Mościcka

10:30 11.00

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

11:00 12.30

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ KARDIOLOGII SPORTOWEJ PTK.  Czy zmuszać dzieci do aktywności fizycznej?

Prowadzący: Renata Główczyńska, Anna Turska Kmieć

 1. Stop zwolnieniom z w-f’ u. Andrzej Folga
 2. Wady postawy a aktywność fizyczna. Tomasz Chomiuk
 3. Zaburzenia metaboliczne u osób nieaktywnych. Daniel Śliż
 4. Przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Anna Turska-Kmieć.

WARSZTATY. Ciekawe przypadki w ergospirometrii.
Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska


PREZENTACJA WYBRANYCH PRZYPADKÓW BADAŃ ERGOSPIROMETRYCZNYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM.

 

12:30 13.00

Zakończenie XXII Sympozjum.

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Jadwiga Wolszakiewicz

 


 

/ Sponsorzy i partnerzy

/ Platynowy Sponsor

/ Partnerzy

/ Patronat medialny

/ Miejsce obrad

Hotel, zakwaterowanie, miejsce wykładów

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock

telefon: +48 22 768 94 00
fax: +48 22 768 94 85
e-mail: sales@warszawianka.pl