MEDmeetsTECH on Facebook

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

kolejne już XXII Sympozjum naszej Sekcji dedykowane jest pacjentom z niewydolnością serca. Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Równocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych wymagających długoterminowej opieki, której istotnym elementem jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, ale też opieka domowa z wykorzystaniem sprawdzonych procedur telemedycznych.

Epidemia niewydolności serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne. Utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa, rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosnące koszty leczenia.

W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów koncentrujemy się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stanowią konieczne ogniwo w tym łańcuchu opieki, odpowiadając na potrzeby epidemiologiczne i społeczne.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych tą wspaniałą interdyscyplinarną dziedziną, którą jest rehabilitacja kardiologiczna – przyniesie wiele odpowiedzi na współczesne wyzwania i będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników Sympozjum.

 

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

 

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego

Jadwiga Wolszakiewicz

Przewodniczący
Komitetu Naukowego

Ryszard Piotrowicz

 

/ Komitety

Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Ryszard Piotrowicz

Członkowie:
Renata Główczyńska
Małgorzata Kurpesa
Artur Mamcarz
Ewa Piotrowicz
Dominika Pyszno-Prokopowicz
Jerzy Rybicki
Edyta Smolis-Bąk
Ewa Straburzyńska-Migaj
Dominika Szalewska
Krzysztof Szydło
Roman Topór-Mądry
Aleksandra Wilczek-Banc
Jadwiga Wolszakiewicz

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
Jadwiga Wolszakiewicz

Członkowie:
Ryszard Piotrowicz
Edyta Smolis-Bąk

/ Wykładowcy

Maria Banaszak-Bednarczyk
Bronisław Bednarz
Michał Bogucki
Marlena Broncel
Małgorzata Celińska
Tomasz Chomiuk
Tomasz Chwyczko
Tomasz Cichocki
Urszula Cieślik-Guerra
Barbara Cybulska
Rafał Dąbrowski
Dariusz Dudek
Jacek Durmała
Zbigniew Eysymontt
Robert Gil
Renata Główczyńska
Michał Hawranek
Robert Irzmański
Piotr Jankowski
Tomasz Jaxa-Chamiec
Anna Jegier
Iwona Korzeniowska-Kubacka
Tomasz Kukulski
Małgorzata Kurpesa
Mariusz Kuśmierczyk
Artur Mamcarz
Agnieszka Mawlichanów
Kamil Marcinkiewicz
Anna Mierzyńska
Jadwiga Nessler
Wojciech Nowak
Grzegorz Opolski

Piotr Orzechowski
Damian Parol
Ewa Piotrowicz
Ryszard Piotrowicz
Sławomir Pluta
Piotr Ponikowski
Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska
Dominika Pyszno-Prokopowicz
Natalia Rogińska
Jacek Różański
Daniel Rutkowski
Jerzy Rybicki
Tomasz Rywik
Edyta Smolis-Bąk
Dorota Sobczyk
Maciej Sterliński
Ewa Straburzyńska-Migaj
Bartosz Szafran
Dominika Szalewska
Hanna Szwed
Daniel Śliż
Roman Topór-Mądry
Ewa Trzos
Anna Turska-Kmieć
Jan Tylka
Marcin Wełnicki
Bożena Wierzyńska
Aleksandra Wilczek-Banc
Adam Witkowski
Jadwiga Wolszakiewicz
Tomasz Zdrojewski
Agnieszka Żebrowska

Streszczenia


Uprzejmie informujemy, iż minął już termin zgłaszania abstraktów prac oryginalnych

na XXII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Jachranka 2018.

Recenzenci abstraktów: Iwona Korzeniowska-Kubacka, Agnieszka Mawlichanów


Recenzenci przypadków klinicznych: Małgorzata Kurpesa, Hanna Szwed


Recenzenci przypadków badań ergospirometrycznych: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska
Format posterów:


- maksymalny wymiar w poziomie (szerokość) 60 cm


- maksymalny wymiar w pionie (wysokość) 180 cm

 

/ Wstępny program Sympozjum

Uprzejmie informujemy, iż poniższy program może ulec dalszym uzupełnieniom i modyfikacjom.

CZWARTEK 15.03.2018 r.

 

 

SALA D

SALA C

15:30 – 17:10

 

15:30 – 16:30

Otwarcie konferencji.

Prowadzący: Jadwiga Wolszakiewicz

 

Przesłanie Prezesa PTK.

Piotr Ponikowski

 

Wystąpienie przewodniczącego Komitetu Naukowego.

Ryszard Piotrowicz

 

Niewydolność Serca – epidemia XXI wieku

Piotr Ponikowski


16:30 – 17:10

Sesja pod patronatem firmy Novartis.

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz

Co możemy zrobić by poprawić rokowanie pacjentów z niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową?Piotr Ponikowski

Dyskusja

 

17:10 – 17:40

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Aleksandra Wilczek-Banc

 1. Sześciominutowy test marszowy w ocenie efektów rehabilitacji kardiologicznej - doświadczenia własne. Autorzy: Marzena Kubiak, Małgorzata Busz, Karolina Scipio Del Campo, Karina Gołębiewska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Krzesiński
 2. Poziom lęku u pacjentów kardiologicznych oraz ich strategie radzenia sobie ze stresem a wykonanie sześciominutowego testu marszowego u pacjentów rehabilitowanych kardiologicznie we wstępnej ocenie kardiologicznej. Autorzy: Justyna Maciołek, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Karina Gołębiewska, Karolina Scipio Del Campo, Marzena Kubiak, Małgorzata Busz, Adam Stańczyk
 3. Analiza postrzegania znaczenia zdrowia seksualnego przez mężczyzn 65+ z chorobą wieńcową̨ poddanych rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy: Karolina Jacyno, Jana Gebala, Karolina Stolarczyk, Alicja Dulanowska, Jakub Dulanowski, Andrzej Depko, Ryszard Smoliński, Lesław Rusiecki, Witold Pilecki, Dariusz Kałka
 4. Ocena aktywności seksualnej i jej wpływ na jakość́ życia mężczyzn po zawale mięśnia sercowego. Autorzy: Sandra Jóźwik, Kamila Bielecka-Kowal, Marek Woźniewski
 5. Czy mężczyźni 65+ z chorobą wieńcową̨ poddani rehabilitacji kardiologicznej oczekują̨ od lekarzy wykazania zainteresowania ich zdrowiem seksualnym? Autorzy: Karolina Jacyno, Dariusz Kałka, Andrzej Depko, Jana Gebala, Ryszard Smoliński, Monika Moskaluk, Krzysztof Womperski, Maciej Womperski, Lesław Rusiecki
 6. Ocena tolerancji wysiłkowej i poziomu aktywności fizycznej dzieci po korekcji wad przeciekowych serca na tle osób zdrowych. Autorzy: Monika Kurzaj, Ewelina Pietrzak, Ewa Masłowska, Krystyna Rożek-Piechura

17:40 – 19:40

Sesja wspólna Sekcji i Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Niewydolność Serca – opieka kompleksowa

Prowadzący: Piotr Ponikowski, Ryszard Piotrowicz

 1. Stan obecny... i co z tego wynika? Grzegorz Opolski
 2. Koncepcja poprawy sytuacji – stanowisko PTK. Jadwiga Nessler
 3. Głos AOTM. Roman Topór-Mądry
 4. Możliwości finansowe NFZ.
 5. Meandry programów kompleksowej opieki, czyli czego nauczył nas KOS. Dorota Sobczyk
 6. Możliwości wykorzystania telemedycyny. Ryszard Piotrowicz
 7. Dyskusja z udziałem: Jadwiga Nessler, Grzegorz Opolski, Ryszard Piotrowicz, Piotr Ponikowski, Dorota Sobczyk, Roman Topór-Mądry.

  

PIĄTEK 16.03.2018 r.

 

 

Sala D

Sala C

9:00 – 11:00

WARSZTATY. ERGOSPIROMETRIA.

Przewodniczący: Ewa Piotrowicz, Renata Główczyńska

 1. Jak ustalać program rehabilitacji kardiologicznej na podstawie ergospirometrii? Ewa Piotrowicz
 2. Przydatność ergospirometrii w rehabilitacji pulmonologicznej. Dominika Szalewska
 3. Jak kwalifikować do inwazyjnego leczenia niewydolności serca na podstawie ergospirometrii? Ewa Straburzyńska-Migaj 
 4. Monitorowanie terapii nadciśnienia płucnego za pomocą ergospirometrii? Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska
 5. Czy ergospirometria może być przydatna dla anestezjologa? Renata Główczyńska

9:00 – 10:00

SESJA DYDAKTYCZNA.

Farmakoterapia w chorobach układu krążenia. Wybrane zagadnienia dla fizjoterapeutów.

Przewodniczący: Edyta Smolis-Bąk, Tomasz Rywik

 1. Farmakoterapia w niewydolności serca, chorobie wieńcowej. Tomasz Rywik
 2. Farmakoterapia w nadciśnieniu, zaburzeniach rytmu, cukrzycy. Rafał Dąbrowski
 3. Leki antyagregacyjne i przeciwkrzepliwe Maciej Sterliński

10:15 – 11:00

Telerehabilitacja kardiologiczna hybrydowa. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem rozwiązań firmy Pro-PLUS S.A.

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

Prowadzący: Piotr Jankowski, Agnieszka Mawlichanów

 1. Wpływ rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach szpitalnych u chorych po ostrych zespołach wieńcowych na stężenie wybranych czynników naczyniowo aktywnych. Autorzy: Joanna Kapusta, Robert Irzmański, Jan Kowalski
 2. Porównanie programów rehabilitacji kardiologicznej z uwzględnieniem edukacji pacjentów w wybranych placówkach w Portugalii i w Polsce. Autorzy: Iwona Sarna, Edyta Smolis-Bąk
 3. Rehabilitacja kardiologiczna u osób w podeszłym wieku po ostrych zespołach wieńcowych, wpływ na przebieg choroby, tolerancję wysiłku i jakość życia. Autorzy: Hanna Rymuza, Natasza Krauze, Ilona Kowalik, Rafał Dąbrowski, Barbara Jędrzejczyk, Andrzej Ciszewski, Hanna Szwed
 4. Świadomość́ zdrowotna pacjentów z chorobą wieńcową̨. Autor: Aneta Klejment, Edyta Smolis-Bąk
 5. Wpływ stacjonarnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej II etapu na jakość życia osób z niewydolnością̨ serca. Autorzy: Ewa Krawczyk, Anna Mierzyńska, Edyta Smolis-Bąk
 6. Zaburzenia równowagi u chorych z niewydolnością̨ serca-problem niedostrzegany. Autorzy: Ewa Krawczyk, Dominika Pyszno-Prokopowicz, Kacper Olak, Natasza Krauze, Edyta Smolis-Bąk
 7. Zróżnicowanie wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym. Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz

11:30 – 13:00

WARSZTATY. Testy wysiłkowe.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Tomasz Jaxa-Chamiec

 1. Test wysiłkowy EKG w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Bronisław Bednarz
 2. Testy wysiłkowe w wadach serca. Ewa Straburzyńska-Migaj
 3. Znaczenie rokownicze wybranych parametrów testu wysiłkowego. Tomasz Jaxa-Chamiec

11:30 – 12:30

SESJA. Niewydolność serca – czy tylko farmakoterapia?

Prowadzący: Artur Mamcarz, Daniel Śliż, Jan Tylka

 1. Co podpowiadają wytyczne? Artur Mamcarz
 2. Jaki model żywienia dla chorego z niewydolnością serca jest optymalny. Damian Parol
 3. Czy ograniczyć sód u chorego z niewydolnością serca – jak to zrobić? Daniel Śliż
 4. Jakie BMI poprawia rokowanie chorego z NS – czy ma to znaczenie? Marcin Wełnicki

12:30 – 13:00

Wykład sponsorowany pod patronatem firmy Recordati Polska

Beta-adrenolityki nieodzowny element terapii u pacjentów z niewydolnością serca. Artur Mamcarz

13:00 – 14:00

SESJA. Dynamiczny rozwój kardiochirurgii, a pacjent z niewydolnością krążenia. 

Prowadzący: Jacek Różański, Aleksandra Wilczek-Banc

 1. Pacjent z niewydolnością serca , przed, w trakcie i bezpośrednio po operacji - problemy kardiochirurga. Mariusz Kuśmierczyk

 2. Pacjent po operacji kardiochirurgicznej w czasie rehabilitacji - problemy kardiologa. Aleksandra Wilczek-Banc

 3. Pacjent z niewydolnością serca  – problemy psychologa. Anna Mierzyńska

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ EPIDEMIOLOGII I PREWENCJI PTK.

Prewencja od pierwszego uderzenia serca.

Prowadzący: Roman Topór-Mądry, Jadwiga Wolszakiewicz

 1. Czego dowiedziałem się z badania PURE? Daniel Śliż
 2. Najnowsze informacje o epidemiologii i znaczeniu cukrzycy. Tomasz Zdrojewski
 3. Nowe koncepcje w rozpoznawaniu i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Piotr Jankowski
 4. EBM a rzeczywistość codziennej praktyki. Roman Topór-Mądry

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK.

Niewydolność serca - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler

 1. Farmakoterapia niewydolności serca - jak leczymy w codziennej praktyce? Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Do czego potrzebne jest ECHO w niewydolności serca? Tomasz Kukulski
 3. System opieki - stan aktualny i projekty. Jadwiga Nessler

SESJA WSPÓLNA Z SENIT PTK.

Prowadzący: Małgorzata Kurpesa, Bartosz Szafran

 

Czy warto wykonywać monitorowanie holterowskie w trakcie rehabilitacji kardiologicznej – opinia kardiologa:

 1. pracownika oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Urszula Cieślik-Guerra
 2. pracownika oddziału kardiologii. Ewa Trzos
 3. pracownika poradni kardiologicznej. Bartosz Szafran

16:00 – 16:30

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

Prowadzący: Anna Jegier, Zbigniew Eysymontt

 1. Wydolność referencyjna - wydolność przewidywana - protokół testu wysiłkowego "Ramp Indywidualizowany" w rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy: Jerzy Rybicki, Justyna Nowak-Gawlikowska, Agata Knop, Teresa Malina, Krzysztof Mehlich, Dariusz Wojdan, Damian Bryk, Andrzej Wrześniowski
 2. Porównanie odpowiedzi hemodynamicznej w czasie różnych form treningu aerobowego oraz ich wpływu na wydolność fizyczną chorych rehabilitowanych po incydentach wieńcowych. Autorzy: Jerzy Rybicki, Katarzyna Samek, Teresa Malina, Justyna Nowak-Gawlikowska, Aleksandra Baner, Agata Knop, Krzysztof Mehlich, Dariusz Wojdan, Damian Bryk, dr Andrzej Wrześniowski
 3. Porównanie wyników pletyzmografii impedancyjnej w ocenie krążenia obwodowego pod wpływem 3-tygodniowej treningu interwałowego u chorych po zawale serca i po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych. Autorzy: Martyna Frydrysiak, Robert Irzmański
 4. Analiza efektów włączenia ćwiczeń́ równoważnych do rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów w podeszłym wieku. Autorzy: Natasza Krauze, Hanna Rymuza, Ilona Kowalik, Edyta Smolis-Bąk, Hanna Szwed, Rafał Dąbrowski
 5. Ocena poziomu wiedzy oraz praktycznego zastosowania treningu oporowego w grupie fizjoterapeutów prowadzących rehabilitację kardiologiczną w Warszawie. Autorzy: Piotr Pietras, Mirosław Kamiński, Marta Stradowska, Marta Pietras, Marcin Soliwoda, Marek Dąbrowski
 6. Efekty treningu interwałowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Autor: Kamila Bielecka-Kowal
 7. Ocena wpływu II etapu rehabilitacji kardiologicznej u osób po incydentach kardiologicznych na zmiany wskaźnika BMI oraz tolerancję wysiłku. Autorzy: Monika Kurzaj, Krystyna Rożek-Piechura

16:30 – 17:50

Sesja wspólna Sekcji i Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

KOS - CZAS WDRAŻANIA: start czy falstart?

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz, Adam Witkowski

 1. Założenia programowe, CZYLI JAK MIAŁO BYĆ? Dwugłos twórców. Piotr Jankowski, Zbigniew Eysymontt
 2. Praktyczne wdrożenie, czyli jak jest?
 3. - Są problemy ale ... spojrzenie optymistyczne. Jadwiga Wolszakiewicz

  - Są problemy ... spojrzenie pesymistyczne. Robert Gil

 4. Dlaczego nie podpisałam umowy na KOS. Dorota Sobczyk
 5. Ocena wdrażania procedury przez NFZ. Daniel Rutkowski
 6. Panel dyskusyjny z udziałem: Zbigniew Eysymontt, Robert Gil, Michał Hawranek, Piotr Jankowski, Ryszard Piotrowicz, Daniel Rutkowski, Dorota Sobczyk, Adam Witkowski, Jadwiga Wolszakiewicz

Warsztaty EKG dla fizjoterapeutów i techników medycznych.

Prowadzący: Dominika Pyszno-Prokopowicz, Tomasz Chwyczko

17:50 – 18:00

Przerwa kawowa

18:00 – 19:30

Sesja satelitarna firmy SANOFI.

CZAS TERAPII I REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ – SZANSA DLA PACJENTÓW Z HIPERCHOLESTEROLEMIĄ RODZINNĄ

Prowadzenie: Barbara Cybulska, Zbigniew Eysymontt

 1. Hipercholesterolemia rodzinna (FH) – czy trudno ją zdiagnozować? Barbara Cybulska
 2. FH – jak często i dlaczego pomijamy oczywiste fakty? Marlena Broncel
 3. FH – ilu chorych z OZW cierpi na tę chorobę? Dariusz Dudek
 4. FH – czy możliwy jest screening pacjentów w ośrodkach rehabilitacji kardiologicznej? Zbigniew Eysymontt
 5. FH – czy dzisiaj można skutecznie leczyć chorych? Barbara Cybulska

18:00 – 18:45

Sesja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzący: Iwona Korzeniowska-Kubacka, Bartosz Szafran

 1. Rehabilitacja kardiologiczna w ramach prewencji rentowej ZUS. Bożena Wierzyńska
 2. Rehabilitacja kardiologiczna, a powrót do pracy. Iwona Korzeniowska-Kubacka
 3. Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna w prewencji rentowej ZUS – niewykorzystane możliwości, doświadczenia własne. Agnieszka Żebrowska

19:30 – 20:00

MOJA REHABILITACJA. BENEFIS JERZEGO RYBICKIEGO.

Prowadzący: Jadwiga Wolszakiewicz, Ryszard Piotrowicz

Moja rehabilitacja. Jerzy Rybicki


SOBOTA 17.03.2018 r.


 

Sala D

Sala C

08:30 – 09:00

WARSZTATY. Telerehabilitacja hybrydowa w codziennej praktyce kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Maria Banaszak-Bednarczyk

09:00 – 10:30

SESJA. Telerehabilitacja kardiologiczna u osób z niewydolnością serca –doświadczenia z projektu TELEREH-HF.

Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Renata Główczyńska

 1. Idee programu telerehabilitacji kardiologicznej u osób z ciężką niewydolnością serca. Ewa Piotrowicz
 2. Znaczenie echokardiografii i ergospirometrii w kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do programu rehabilitacji kardiologicznej. Renata Główczyńska
 3. Znaczenie badań holterowskich w kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do programu rehabilitacji kardiologicznej. Piotr Orzechowski 
 4. Kinezyterapia w rehabilitacji kardiologicznej pacjenta z ciężką
  niewydolnością serca. Robert Irzmański
 5. Wyzwania zdalnej kontroli realizacji telerehabilitacji. Dominika Szalewska
 6. Rola telemonitoringu urządzeń wszczepialnych u pacjentów z ciężką niewydolnością serca uczestniczących w programie telerehabilitacji kardiologicznej. Sławomir Pluta

SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH.

Prowadzący: Małgorzata Kurpesa, Hanna Szwed

 1. Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na sprawność fizyczną chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową niedokrwienną. Autorzy: Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
 2. Odległa ocena pacjenta usprawnianego po operacyjnym leczeniu rozwarstwienia aorty z ciężkim przebiegiem pooperacyjnym i licznymi powikłaniami. Studium przypadku. Autorzy: Katarzyna Gierat-Haponiuk, Agnieszka Sobierajska-Rek, Piotr Niedoszytko, Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, Jarosław Tomaszewski, Dominika Szalewska, Ireneusz Haponiuk
 3. Pomoc psychologiczna w ujęciu systemowym w opiece nad pacjentem terminalnym. Autorzy: Karolina Jurczak, Anna Mierzyńska
 4. Nietypowy przypadek rozpoznania zespołu Blanda-White'a-Garlanda u 21-letniej kobiety po nagłym zatrzymaniu krążenia - skuteczna kompleksowa rehabilitacja. Autorzy: Ewa Sadowy, Tomasz Cichocki, Edyta Smolis-Bąk
 5. Masaż i Kinesio Taping jako uzupełnienie rehabilitacji kardiologicznej u pacjentki po resuturze mostka. Autorzy: Grzegorz Skorupski, Anna Mierzyńska, Edyta Smolis-Bąk
 6. Czy II etap rehabilitacji kardiologicznej jest wskazany u wszystkich chorych z podostrym rozwarstwieniem aorty? Autorzy: Anna Zielińska-Meus, Lucyna Iwona Nowak-Herrmann, Magdalena Agnieszka Cichosz, Krystian Oleszczyk, Ewa Gabriela Uszok-Stenzel, Teresa Sykosz, Katarzyna Ewa Bugajska-Sysiak, Iwona Beata Cogiel
 7. II etap rehabilitacji chorego z mechanicznym wspomaganiem lewej komory (LVAD) po udarze krwotocznym mózgu -nowe wyzwanie. Autorzy: Anna Zielińska-Meus, Krystian Oleszczyk, Teresa Sykosz, Katarzyna Ewa Bugajska-Sysiak, Ewa Gabriela Uszok-Stenzel, Anna Górka, Magdalena Agnieszka, Cichosz, Lucyna Iwona Nowak-Herrmann, Wiesław Bury, Joanna Mardofel, Barbara Maria Wolniczek, Ewa Hordyńska, Bożena Leszczyńska-Bolewska

10:30 11.00

Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

Prowadzący: Jacek Durmała, Iwona Korzeniowska-Kubacka

 1. Pacjent z wtrętowym zapaleniem mięśni na oddziale rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy: Urszula Twardowska, Sylwia Maria Kucia-Kuźma, Agnieszka Opiołka-Aderek, Beata Szolc-Otka
 2. Mężczyzna subiektywnie zdrowy. Autorzy: Sylwia Maria Kucia-Kuźma, Marta Zandecka, Joanna Stachańczyk
 3. Rola interdyscyplinarnych oddziaływań terapeutycznych w odzyskaniu sprawności poznawczych oraz ruchowych u pacjenta po operacji tętniaka aorty piersiowo - brzusznej z powikłaniami neurologicznymi. Autorzy: Agnieszka Krauze, Piotr Trościanko, Anna Mierzyńska
 4. Wpływ podejmowanego wysiłku fizycznego na jakość życia oraz satysfakcję seksualną u pacjenta z mechanicznym wspomaganiem lewej komory serca. Autorzy: Eliza Noszczak, Michał Bogucki, Anna Mierzyńska, Edyta Smolis-Bąk
 5. Trening na bieżni ruchomej sterowanej szybkością chodu oraz fizykoterapia w usprawnianiu chorego z ciężką miażdżycą tętnic kończyn dolnych zakwalifikowanego do leczenia operacyjnego. Autorzy: Anna Zielińska-Meus, Magdalena Agnieszka Cichosz, Krystian Oleszczyk, Katarzyna Ewa Bugajska-Sysiak, Lucyna Iwona Nowak-Herrmann, Ewa Gabriela Uszok-Stenzel, Teresa Sykosz, Barbara Maria Wolniczek, Iwona Beata Cogiel, Bożena Leszczyńska-Bolewska
 6. Złamanie szyjki kości udowej podczas hospitalizacji przed zabiegiem pomostowania aortalno-wieńcowego - wyzwanie dla fizjoterapeuty. Autorzy: Piotr Trościanko, Edyta Smolis-Bąk

11:00 12.30

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ KARDIOLOGII SPORTOWEJ PTK. Czy zmuszać dzieci do aktywności fizycznej?

Prowadzący: Renata Główczyńska, Anna Jegier, Anna Turska-Kmieć

 1. Stop zwolnieniom z w-f’ u. Natalia Rogińska
 2. Wady postawy a aktywność fizyczna. Tomasz Chomiuk
 3. Zaburzenia metaboliczne u osób nieaktywnych. Daniel Śliż
 4. Przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Anna Turska-Kmieć.

SESJA. Ciekawe przypadki w ergospirometrii.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 1. Przydatność sercowo-płucnego testu wysiłkowego w ocenie wydolności wysiłkowej u dzieci po operacji przełożenia wielkich pni tętniczych metodą anatomiczną - doniesienie wstępne. Autorzy: Agata Rybak, Natalia Rogińska, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska, Dorota Jagiełłowicz, Monika Kowalczyk, Ewa Wiatrowska, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Bohdan Maruszewski
 2. Ocena szczytowego pochłaniania tlenu w sercowo-płucnym teście wysiłkowym u dzieci z kardiomiopatią przerostową - doniesienie wstępne. Autorzy: Lidia Ziółkowska, Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Boruc, Agata Rybak, Natalia Rogińska, Monika Kowalczyk, Ewa Płodzień, Grażyna Brzezińska-Rajszys
 3. Przydatność́ badania ergospirometrycznego w ocenie wydolności wysiłkowej u młodocianego z chorobą Kawasakiego po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Autorzy: Agata Paczesna, Natalia Rogińska, Monika Kowalczyk, Anna Turska-Kmieć, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Dorota Sobielarska-Łysiak, Andrzej Kościesza, Bohdan Maruszewski
 4. Wysiłkowe zawężanie w drodze odpływu z lewej komory jako przyczyna ograniczonej tolerancji wysiłku - ocena za pomocą spiroergoechokardiografii. Autorzy: Krzysztof Smarż, Beata Zaborska, Tomasz Jaxa-Chamiec, Andrzej Budaj
 5. Spiroergometryczna próba wysiłkowa u 10-letniego dziecka kwalifikowanego do przeszczepu serca. Autorzy: Piotr Niedoszytko, Katarzyna Gierat-Haponiuk, Dominika Szalewska
 6. Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjenta po implantacji urządzenia do wspomagania pracy lewej komory serca (Heartware) - opis przypadku. Autorzy: Lidia Janina Łepska, Dominika Szalewska, Piotr Niedoszytko, Katarzyna Gierat Haponiuk

12:30 13.00

Zakończenie XXII Sympozjum.

Prowadzący: Jadwiga Wolszakiewicz

 


 

/ Warsztaty

Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

PIĄTEK 16.03.2018 r.

 

10:00 11:30

Wykorzystanie technik mięśniowo-powięziowych u pacjentów kardiologicznych.

Prowadzący: Tomasz Cichocki, Michał Bogucki.

 

12:00 14:00

WARSZTATY resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Prowadzący: Kamil Marcinkiewicz, Wojciech Nowak.

 

15:00 16:30

Wykorzystanie technik mięśniowo-powięziowych u pacjentów kardiologicznych.

Prowadzący: Tomasz Cichocki, Michał Bogucki.

 

 

SOBOTA 17.03.2018 r.

09:00 11:00

WARSZTATY resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Prowadzący: Małgorzata Celińska, Kamil Marcinkiewicz.

 

11:00 12:30

Wykorzystanie technik mięśniowo-powięziowych u pacjentów kardiologicznych.

Prowadzący: Tomasz Cichocki, Michał Bogucki.

/ Sponsorzy i partnerzy

/ Platynowy Sponsor

/ Złoty Sponsor

/ Srebrny Sponsor

/ Sponsor

/ Patronat

/ Wsparcie medialne

/ Miejsce obrad

Hotel, zakwaterowanie, miejsce wykładów

Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
Jachranka 77, 05-140 Serock

telefon: +48 22 768 94 00
fax: +48 22 768 94 85
e-mail: sales@warszawianka.pl

/ Biuro prasowe

 

Magdalena Kowalska / CoWalski

e-mail: magda@cowalski.pl

tel. 601 54 16 74

 

Pobierz notatkę prasową.

 

---

Ewelina Myłek / Eleven Zett Productions

e-mail: ewelin a.mylek@ieleven.pl

tel. 660 519 565

e-mail: kontakt@ieleven.pl